Schilderijen en gedichten: TUSSEN FANTASIE EN WERKELIJKHEID

Schilderkunsten geboortekwast
Geoefende techniek
Vergaart de vrijheid
Middels doek
Het balancerende gevoel
Verbaliserend toegevoegd
Uitdrukking verwoord
Welk een kleur
De keuze maakt
Of een balans
Wordt verstoord
Creatieve inspiratiebron
In fantasie vervormd
Verpakkend thema
En werkelijkheid
Vervaardiging
Van realiteit

lfs Everjanneke