EVERJANNEKE

WELKOM op mijn site vol kleuren, vreemde teksten, spinsels tot nadenken, mogelijkheden om het anders te zien te doen, of gezellig te grasduinen, vooral in het groen

Kunst van Everjanneke ontstaat zonder vooropgezet plan. Zij schildert op linnen van klein tot heel groot. Zij gelooft erin dat je vanuit het volgen van de beweging iets unieks kunt maken. Everjanneke krijgt haar inspiratie uit het idee dat iedereen beeld op een verschillende manier waarneemt. Zij schildert kleurrijk tussen ‘fantasie en werkelijkheid’ vanuit haar motto’s ‘weet, accepteer en leef nu’.

Everjanneke’s art is created without a pre-determined plan. She paints on all sizes of linen canvas. She believes that you can create something unique by following the flow of movement. Everjanneke gets her inspiration from the idea that everyone perceives images in a different way. She paints colorfully between ‘fantasy and reality’ based upon her mottos: “know, accept and living in the now”.