De puberteitsfase

Het kan                                                  Het is                                       

Het mag                                                 Het gaat                

Anders